LAJME / E Shtunë 22 Janar 2022, 01:01

Mjeku zbulon se po rdhët me erë mund t’ju qërrojnë

Ka një arsye që ato quhen të heshtura, por vd. ekjeprurëse – sipas një mjeku, pordhët me erë teor. ikisht

mund t’ju bëjnë të verboheni. OK, padyshim që kjo ndodh vetëm në raste shumë ekstreme – por sidoqoftë,

mund t’ju bëjë të mendoni dy herë përpara se të ndërmerrni veprimin.

Dr Anthony Youn, një ki. rurg plastik hol. istik nga Michigan,

Amerikë, po i përgjigjej një komenti të dikujt që pretendonte se kishte rënë në ve. rbëri për tre minuta pas p. ordhës.

Rezulton se mund të ketë një arsye për humbjen e supozuar të shikimit të komentuesit

dhe profesionisti mjekësor ishte gati për të shpjeguar shkencën pas fenomenit.

Ai thotë: “Megjithëse kjo ka shumë pak gjasa, nëse gazi që kaloni është jashtëzakonisht i mprehtë, ai mund të përmbajë sasi të mëdha të sulfurit të hidr. ogjenit.

Studimet tregojnë se sulfuri i hid. rogjenit është shumë efektiv në uljen e pr. esionit të gj. akut.

Nëse një pordhë ul presionin e gj. akut në ar. terien qendrore të retinës, ga. zrat tuaja të heshtura teorikisht mund t’ju bëjnë të ver. boheni.