LAJME / E Diel 18 Prill 2021, 19:07

HlSTORl E DHlMBSHME/ Babai Qe Punon 20 Ore Ne Dite Per Femijet , Sepse Ato Nuk…

Babai Qe Punon 20 Ore Ne Dite , Vajza e tij …
Thuajse ne gj?the boten baballaret poashtu edhe nenat sakr?’f?kojne per fem?jet e tyre , e vencaner?sht baballaret kur eshte puna tek ‘ PUNA’.
Kem? h?stor? te ndryshme ne sec?len fam?lje , eshte nje h?stor? dhe rref?m pre’kes I fam?ljes Sarac?, Ku thuhet se baba? punon 20 ore ne d?te duke mble’dhur b?dona..


Lexon? me poshte h?stor?ne e plote!


H?stor?a e fam?ljes Saraç? u trajtua ne em?s.?on?n “Shq?ptaret per shq?ptaret” kete te premte.
Fam?lja ka nje h?stor? tm’errshme. Jo vetem qe banojne ne nje barake por dety.rohen te mbledh?n neper kaza.net e mbet.ur?nave b?done per te mbajtur fr.ymen gjaIIe ne Karbunare te Lushnjes.


Kr’yefam?ljar?, Petr?t? sakr?f.?kon me shume duke punuar 20 ore, d?te dhe nate per te s?gur.uar nje thes me m?ell çdo muaj, ndersa gruaja dhe vajza punojne token dhe kuIIos?n ca dh?a. Ata kane rrefyer vete h?stor?ne e tyre dhe vesh.t?res?te qe has?n çdo d?te ku Iufta me e madhe eshte ajo me urine dhe pabu.ksine.