LAJME / E Shtunë 2 Tetor 2021, 00:12

FOTO/ “Nxënësit e mi ishin më të mëdhenj se unë”, historia e dashurisë e mësueses shqiptare dhe studentit turk

Valbona Çaça 28 vj eç dhe Halil Anil Yi?it 29 vj eç janë çifti me hist o rinë më interesante të njohjes.

Ky i fundit ka qenë student anglishteje, ndërsa shqiptarja mësuesja.


Histo ria ka filluar para dy viteve e gjysmë, kur Valbona ka shkuar të bëj stazh në Hatai, Turqi.

Valbona ka shkuar në Turqi 3 vite më parë në korrik të vitit 2018 për të bërë një internship në mësimdhënie për anglisht dhe të vizitonte dhe vendet e bukura të Turqisë.

Vitin e parë ka punuar në një qendër kursesh qe quhej “American Culture’ dhe në një kopsht për fëm ije në Hatay/Antakya. Me pas në shkurt të vitit 2019 njohu Anil.

Kur dilte me ko legët edhe me studentet e kursit jashtë për të vizituar vendin dhe ata ndërkohë praktikonin anglishten, shoqëria me Anil u bë shumë e ngushtë.

Fillimisht kur Anil e propozoi te li dheshim bashkë Valbona nuk pranoi sepse nuk ishte në dëshirat apo planet e saj të fejohesha me një turk apo të jet onte përgjithmonë në Turqi. Më pas Valbona gjeti një punë të re si pedagoge në ‘Istanbul Aydin University’ dhe Anil si përk thyes për gjuhen angleze dhe arabe në një mobilieri në Stamboll.

Anil i ka propozuar për martesë Valbonës te ura e Bosforit dhe se shpejti pre sin bëjnë një dasmë tra dicionale që përf shinë të dy kulturat.

Çif ti ishte sot në një li dhje “Skype” me emisionin “Shqipëria Live”, ku tregoi se si ka nisur his toria e tyre e bukur e da shurisë.

“Nxënësit e mi ishin shumica më të mëdhenj se unë, pasi ishin në kurse për të mësuar anglisht. Nuk është se e kam parë ndonjëherë me atë shikim. Nuk ishte në ëndrrat e mia të qëndroja në Turqi apo të martohesha me ndonjë turk. Por ishte një pe rson shumë i mirë, shumë i dashur. E duke qenë se ata ishin të rritur, ne dilnim me ta për të vizituar vendin e ata për të pra ktikuar anglishten”, tha Valbona.

Ndërsa Anil tha se duke kaluar më shumë kohë me Valbonën, nisi që ta shikonte me një sy nd ryshe.

“As unë nuk e mendoja se do të përfundonim kështu. Pasi nisa ta njihja atë dhe është e vë shtirë të mos imp resionohesh nga ajo, pasi është ka q e bukur dhe e da shur. Për mua nuk ka qenë pr oblem kombësia. Kur kalova shumë kohë me të, doja të martohesha me të. E nuk dija se si ta bëja për vete, se nuk më shikonte si një të dashur. Por dhashë më të mirën time që ta bëja për vete. Ajo erdhi te shtëpia ime në darkë, nënës sime i pëlqeu shumë. Por askush nuk e dinte”, tha ai.

Valbona tregoi se kur u ka thënë fa mil jarëve se Anil i kishte propozuar për martesë, ata i kishin thënë “ti besoj se nuk ke pranuar”.

“Nuk donin që të qëndroja larg në Turqi. Por kur u thashë se ai po këmbën gul, është shumë se rioz. E kur shkuam në Stamboll u bë se rioze. Kishin mentalitetin që të martohesha me një shqiptar dhe të qëndroja pranë tyre”, tha ajo.Shqip