Fitojnë qytetarët/ Arre stohet dhe aku zohet për vra sje polici që i vuri gju rin në fyt qytetarit

49

Ish-oficeri i policisë në Minneapolis i parë në një video me gjurin e tij në qafën e George Floyd është arre stuar dhe po përballet me aku zën për vr asje.

Oficeri, Derek Chauvin, u mor në parabur gim të Premten nga Bureau në Minesota , tha komisioneri i Departamentit të Sigu risë Publike në Minesota, John Harrington në një konferencë shtypi.


Oficeri me veprimin e tij shk aktoi vde kjen e qytetarit, çka solli pro testa mas ive në të gjithë vendin.

Qytetarët arritën të dig jnin komisariatin e policisë, për të kërkuar drejtësi mbi Floyd.

Me panka rta në duar dhe të vendosur për dre jtësi ata duket se ia dolën. Megjithatë deri në një vendim të formës së pre rë qytetarët vazhdojnë prot estën ma sive në të gjithë qytetin.