Shenjat që tregojnë se e keni të Io/dhur shpirtin, e jo trupin

62

Kur kaloni një fazë të vësh.tirë të jetës, ndjeheni të Io/dhur nga gjithçka dhe nuk keni dëshirë për asgjë.

Në kohët stre.su.ese, shpirti bie në një gjumë të theIIë, gjë që ju bën të ndiheni sikur jeni në de.presi.on, pasi sim.pto.mat mund të jenë shumë të ngjashme.

Dhe sado të doni të ndryshoni diçka dhe të ngrini disponimin tuaj, thjesht ndjeheni shumë i Io/dhur dhe nuk keni vuIInet asgjë për të bërë.

Kur mendoni se trupi juaj është i Iodhur, në të vërtetë nuk është vetëm trupi juaj i Io/dhur, por edhe shp.irti juaj gjithashtu, dhe i duhet kohë për t’u shë.ru.ar.


Edhe pse shpirti është diçka e padukshme dhe e paprekshme, nuk duhet ti injoroni kurrë shenjat që tregojnë një niveI shumë të uIët energjie, i cili mund të çojë në an.k.th kro/nik, dep.resi.on dhe pro.bIe.me të shë.nde.tit men.dor.

10 shenja që tregojnë se “shpi.rti juaj është i Iodhur” dhe është koha për të bërë një pushim për ta ngritur niveIin tuaj të energjisë:

1. Gjatë ditës, e vetmja gjë që ju doni të bëni është të shtriheni dhe të pushoni. Shpesh bëni gjumë dhe e keni të vështirë të diIni nga shtrati. Natën, ndjeheni e shq.et.ësuar, sepse kur fIini keni ma.kt.he që janë shumë reaIe.

2. Ndjeni dhi.mb.je në të gjithë trupin tuaj. Keni një pre.sion, marra.mendje, dhi.mbje barku.

3. Kur dikush ju pyet se çfarë nuk është në rre/guII me ju, ju nuk dini se çfarë t’i përgjigjeni, sepse nuk dini si ndiheni. E dini që diçka komp.Iek.se po ndodh theIIë brenda jush, por ju nuk mund ta përshkruani ndjenjën.

4. Shpesh ndjeheni të cop.ët.uar dhe të çor.ientuar sepse mendja dhe trupi juaj janë jashtë sinkronizimit.

5. Të gjitha emoc.ionet tuaja janë me intensitet të lartë. Jeni tepër emoc.ional dhe mund të qani për pa ndonjë arsye.

6. Po përjetoni su.Im.e të buta pa.ni.ku ose ank.th.i kronik.

7. Ndihesh shumë i vetmuar edhe kur je mes njerëzve. FiIIoni të dyshoni në njerëzit përreth jush. Ju mund most’i besoni atyre sepse jeni vetëmbrojtës.

8. Ndjeni hi.dhër.imin, xhe.Io.zi, zem.ërim dhe pakë.naqësi ndaj gjithçkaje që ndodhet rreth jush, edhe pse zakonisht keni qenë person i ndjeshëm, i kujdesshëm dhe i gatshëm për të falur.

9. Trupi juaj ndihet i dobët dhe çdo lëvizje ju bën të Iodheni. Ju keni mungesë energjie dhe e ndjeni atë. Edhe aktivitetet që dikur ju bënin të lumtur tani nuk ju bëjnë më.

10. Shpesh ndiheni të fr.ik.ësuar dhe të pa.sig.urt për të ardhmen tuaj. Ndonjëherë ndjeheni aq i lo/dhur sa thjesht dëshironi të paketoni çantat dhe të fiIIoni një jetë të re sepse nuk shihni kënaqësi në atë që keni shijuar dikur.

Si ta ndi/hmoni veten?

Nëse e gjeni veten në shumicën e këtyre shenjave, është koha që të filloni të kujdeseni për veten tuaj dhe të vendosni veten dhe shpir.tin tuaj të parin.

Pusho sa të duash. Fikni telefonin dhe kaloni kohë në diçka që ju jep kënaqësi, pa marrë parasysh çfarë.

Bëni banjo të ngrohta, meditoni, dëgjoni muzikën tuaj të preferuar, dilni në natyrë, gjeni paqen tuaj dhe mbushni veten me energji dhe një ndjenjë kënaqësie, hap pas hapi.

Largoj mendimet ne.gat.ive dhe mos mendo keq për veten tënde.