Zgjidhni njëren pendë dhe lexoni çfarë tregon për karakterin tuaj dhe dëshirat e së ardhmes

373

Vëzhgoni me vëmendje fotografinë e mësipërme, cila prej pendëve të paraqitura tërheq vëmendjen tuaj?! Zgjedhja juaj mund të zbulojë shumë të fshehta të karkaterit tuaj:

– Penda 1: Linja e bardhë që ka tendencë në të djathtë, e vendosur në qendër të pendës që keni zgjedhur, tregon pr.irjen tuaj për të parë drejt së ardhmes. Ju dëshironi të vazhdoni pavarësisht nga vësht irësitë me të cilat jeni ndeshur. Penda që keni zgjedhur, në fakt, paraqet dy ” pr.erje” një në pjesën e përparme të majtë (një pl.agë shumë e vjetër em.ocionale) dhe një në anën e djathtë (plagë që ndikojnë në të ardhmen). Pavarësisht nga këto “ç.arje” ju keni fituar aftësinë për të besuar në veten tuaj dhe jeni në gjendje të dalloni njërëzit që duhet të qëndrojnë pranë jush nga ata që duhet të largohen nga rruga juaj.

Loading…

– Penda 2: Penda që ju keni zgjedhur tregon një jetë të vësh tirë, e cila është e lidhur me të dashurit tuaj; mund të jetë një prind që kërkon shumë vëmendje (për probleme shëndetësore ose diçka tjetër), një fëmijë për t’u kujdesur, një i dashur në vësht.irësi ose një anëtar i familjes i cili nuk lë asnjë hapësirë për rritjen tuaj. Vini re ” rrjedhën” e pendës, pavarësisht nga rrënjët (që në këtë rast përfaqësojnë kushtet e njohura), paraqet një pr.erje që llon në të djathtë. Kjo simbolizon dëshirën për t’u rritur, e dini se ndryshimi nuk është i afërt dhe se do të duhet të pr.esësh, por nga ana juaj ka vetëdije dhe pritshmëri që “sapo të mbarojë koha” do të duhet të veproni dhe të përqendroni gjithçka në mirëqenien personale.

Penda 3:
Linjat e bardha të pranishme në qendër të pendës që keni zgjedhur ecin paralel pa u takuar asnjëherë. Kjo tregon gabime të përsëritura të vetëdijshme, sidomos në fushën sent.imentale. Nuk jeni shumë të gatshëm të ndryshoni: keni fr.ikë të guxoni dhe të dilni nga sfera e rehatisë. Këto fr.ikëra janë padyshim një trashëgimi e së kaluarës që ju ka bërë të jeni shumë të rre ptë me veten.

– Penda 4: Ndryshe nga të gjitha pendët e tjera, ajo që keni zgjedhur ka linja qendrore që lidhen me pafundësinë. Nga njëra anë, ato simbolizojnë një jetë të mbushur me sf ida dhe nga ana tjetër janë emblema e karakterit tuaj. E kaluara juaj nuk është pa vësht.irësi, por mënyra juaj e jetesës dhe karakteri juaj i fortë, i ka mbyllur ato në rolin e “sfidave” me të cilat ballafaqoheni gjithmonë.

– Penda5: Kjo pendë dallon fuq.ishëm nga të tjerat dhe meriton vëmendje të veçantë. Pendët e tjera tregonin njerëzit, në një mënyrë apo tjetër, të kushtëzuar nga një përvojë e kaluar. Sigurisht që nuk është rasti juaj. Kjo nuk do të thotë se në të kaluarën ju keni përjetuar vu.ajtje, por thjesht keni kërkuar të hidhni çdo pl.agë në pjesën më të brendshme tuajën.