Mosha me vetëvlerësimin më të lartë, nuk është ajo që mendoni!

364

Mosha 60 vjeç duket të jetë më e mira për vetëvlerësim, sipas një studimi të bërë kohëve të fundit, në Universitetin e Bernës në Zvicër.

“Mosha e mesme është mosha më e mirë për disa, për marrëdhëniet dhe punën. Për më tepër, gjatë moshës së mesme, shumica e individëve më shumë investojnë në rolet sociale që mbajnë, gjë që mund të nxisë vetëvlerësimin e tyre” tha një bashkëautor studimi, Ulrich Orth, profesor i psikologjisë në Universitetin e Bernës në Zvicër.

Loading…

Studiuesit e bazuan analizën e tyre në 191 artikuj studimesh rreth vetëvlerësimit, që përfshinte të dhëna nga pothuajse 165,000 njerëz.
Ata vendosën të paraqesin pamjen më gjithëpërfshirëse në atë se si vetëvlerësimi ndryshon me moshën, duke shqyrtuar një numër demografikësh dhe grupmoshash të ndryshme. Vetëbesimi fillimisht fillon të rritet ndërmjet moshave 4 dhe 11, pasi fëmijët zhvillohen në mënyrë shoqërore dhe njohëse dhe fitojnë njëfarë ndjenje të pavarësisë, ndërsa vitet e adoleshencës fillojnë nga moshat 11 deri në 15 vjeç, tregojnë të dhënat.

Në vend të kësaj, vetëvlerësimi duket se mbetet i qëndrueshëm deri në moshën e adoleshencës.

Pas këtij ngërçi, thotë Orth, vetëbesimi duket se rritet ndjeshëm deri në moshën 30 vjeç, pastaj më gradualisht në moshën e mesme, para se të fillojë rreth moshës 60 vjeç dhe të mbetet e qëndrueshme deri në moshën 70 vjeçare.