Zbulohet bima që shëron kanc,erin brenda 16 orësh, ja cila është

515

Ilaçi i kanc,erit ekziston edhe jo vetëm një, por ekziston një varg i ilaçeve bimore që me sukses e shërojnë kanc,erin. Por, kjo bimë, pelini i ëmbël, në fakt është zbulim i jashtëzakonshëm në luftën kundër kësaj sëmundjeje vdekjeprurëse. Edhe pse studimi ekziston, dyshohet që industria farmaceutike do ta pranojnë ndonjëherë që një bimë mundet të bëjë atë që nuk do të mund ta bëjnë mijëra ilaçe sintetike.

Pra sipas hulumtimeve të bëra para pak kohësh, të cilat janë botuar në revistën shkencore ‘Life Science’, artemisinina, derivat i bimës ‘Sweet Worm-Wood’ (Artemisia Annua L., përkthim nga anglishtja pelini i ëmbël), e i cili përdoret në mjekësinë kineze, mundet të shkatërrojë 98 për qind të qelizave të kanc,erit të gjirit për më pak se 16 orë. Nëse bima përdoret e vetme, shkakton reduktim për 28 për qind të qelizave të kanc,erit të gjirit, por në kombinim me hekur pelini i ëmbël ia ka dalë që ta “fshijë” kanc,erin pothuajse në tërësi. Për më tepër, në qelizat normale dhe të shëndetshme të gjirit pothuajse nuk ka pasur aspak ndikim në këtë hulumtim i cili, për dallim nga kimioterapia, është revolucionar, sepse përveç që i shkatërron qelizat e këqija të kanc,erit, ajo e shkatërron edhe indin e shëndetshëm dhe në atë mënyrë e dëmton seriozisht organizmin e njeriut.

Artemisinina në të kaluarën është përdorur si mjet i fortë kundër malaries, por tani është dëshmuar se është efikase edhe kundër kanc,erit. Kur pjesëmarrësve të studimit u është shtuar edhe hekuri, i cili shpesh mblidhet në indin e gjirit, por veçanërisht në qelizat e infektuara me kan,cer, artemisinina në mënyrë përzgjedhëse i ka sulmuar qelizat e “këqija”, ndërsa nuk i ka prekur qelizat e “mira”.
“Në përgjithësi, rezultatet tona dëshmojnë që pengimi i faktorit transkriptues E2F1 nga ana e artemisininës ndërmjetëson në ndaljen e qarkut qelizor të qelizave të kanc,erit në mënyrë kritike transportuese me të cilën artemisinina e kontrollon rritjen e qelizave riprodhuese të kanc,erit”, thuhet në konkluzionin e studimit të laboratorit të kanc,erit në Universitetin e Kalifornisë.

Hekuri mblidhet në qelizat kance,rogjene me receptorë të veçantë që u ndihmojnë në ndarjen e qelizave. Qelizat normale i kanë gjithashtu këta receptorë, por qelizat kance,rogjene i kanë në sasi më të mëdha, dhe sipas kësaj, mund të shënjestrohen me kambinimin e hekurit dhe artemisininës. Deri tani janë bërë shumë eksperimente që dëshmojnë se artemisinina mundet ta mënjanojë në mënyrë efikase sëmundjen me prani të hekurit. Ky ekstrakt në kinë është përdorur për mijëra vite kundër malaries.

Paraziti i malaries nuk mundet që të jetojë në prani të artemisininës, sepse është i pasur me hekur. Deri tani ku ekstrakt ka qenë vështirë që të blihet me çmime të volitshme, por me rritjen e interesimit për këtë bimë edhe çmimi do të mund të ishte u pranueshëm. Kompania prodhuese e ilaçeve ‘Sanofi’ nga Franca ka premtuar se do të prodhojë 50 deri 60 tonelata artemisininë në vit, duke shpresuar se do ta plotësojë nevojën e tregut botëror.
Ilaçi i kanc,erit ekziston edhe jo vetëm një, por ekziston një varg i ilaçeve bimore që me sukses e shërojnë kanc,erin.Na ndiqni ne: